Begroting Devergem

Empty attachment or post type not equal ‘attachment’

Gisteren keurde de meerderheid de wijziging van de meerjarenplanning (MJP) en het budget van 2013 goed.Leefbaar Devergem stemde tegen!

Brian Felt :“Deze meerjarenplanning mist een totaal en toekomstvisie van de huidige meerderheid“.

Wat ook opvalt in zowel de MJP als het budget is dat de schulden alleen maar stijgen, de aflossingen stijgen met meer dan 1 000 000 eur op 5j tijd en dit terwijl de investeringen alleen maar dalen. De autofinancieringsmarge is aan de zeer lage kant, wat de stad in de problemen kan brengen als er zich een onvoorziene uitgave voordoet.

Brian Felt
Fractieleider Devergem