Bibliotheek Doornwinkel moet dicht

Empty attachment or post type not equal ‘attachment’

Top onze spijt vernam Leefbaar Devergem het nieuws dat de bibliotheek te Doornwinkel vanaf 1 september definitief gesloten wordt.

Gelet op de beperkte openingsuren van de hoofdbibliotheek en het aanbod in openbaar vervoer welke niet afgestemd is op die openingsuren, stellen we vast dat de meerderheid de inwoners van Doornwinkel in de kou laat staan.

We vragen het gemeentebestuur om een BIB-Bus te overwegen die de uithoeken van onze gemeente op gegeven tijdstippen zou aandoen.

Brian Felt
Fractieleider Leefbaar Devergem