Falende fuifbeleid houdt aan!!!!

Empty attachment or post type not equal ‘attachment’

De nood aan een kleine fuifzaal is groot! Met die woorden legde de Dienst Jeugd en de Schepen van Jeugd het gebruikersreglement voor “De Schuddebeurze” aan de gemeenteraad voor.

Omdat de nood aan een kleine fuifzaal groot was werd aangedrongen op een positief advies. De gemeenteraad verleende op 03/09/10 en op basis van het voorliggende dossier unaniem een positief advies.

Brian Felt: “De Dienst Jeugd en de Schepen van Jeugd hebben de gemeenteraad echter misleid door belangrijke stukken bewust uit het dossier te houden. Het brandpreventieverslag van 30 januari ’09 is ongunstig en legt een verbod voor dansen op”

Leefbaar Devergem is van mening dat een fuifzaal waar niet mag gedanst worden bezwaarlijke een fuifzaal kan genoemd worden maar hoogstens een café.

Op de volgende gemeenteraad zullen wij dit dossier opnieuw op de agenda van de gemeenteraad plaatsen en overwegen een klacht bij de gouverneur voor deze bewuste misleiding.

Brian Felt
Fractieleider Leefbaar Devergem