Lokale lijst erfgoed maat voor niets

Het Schepencollege wil met de aanleg van een lokale erfgoedlijst enkel zijn besmeurde aangezicht verbergen. Het wil zich verstoppen achter deze lokale lijst om hun vriendjespolitiek ongestoord verder te kunnen zetten.

Het is eerstens de vraag of de lokaal aangestelde deskundigen tot een andere conclusie zullen komen dan de deskundigen van het Vlaams Instituut Voor Onroerend Erfgoed. Het lijkt ons dan ook een verspilling van gemeenschapsgeld om het schaamrood van sommige schepenen te verbergen of hun geweten te sussen.

Tweedes is het niet duidelijk wat er met die lijst gebeurd. Een weigering tot aflevering van een bouwvergunning op basis van deze lokale lijst heeft geen enkele waarde en kan of zal door de hogere overheid steeds verworpen worden. Opnieuw is het duidelijk dat men dit als tool wil gebruiken om hun geweten te sussen. De uitspraak ” wij kunnen er niets aan doen, het is de hogere overheid die de vergunning gaf”, zullen we in de toekomst meer horen.

De oefening om historisch erfgoed, economische/commerciële belangen, toeristische belangen en maatschappelijke belangen in elkaar evenwicht te houden is niet eenvoudig, dit willen we grif toegeven.

We stellen enkel vast dat er gezocht wordt naar excuses en electorale pleisters en dat er niet gezocht wordt naar een evenwicht die finaal de noden van de Devergemnaren ten goede komt.

De uiteindelijke doelstelling moet zijn ” Meer betaalbare woningen, voor meer devergemnaren” en dit ontbreekt pijnlijk in het huidige beleid.

Brian Felt
Fractieleider Leefbaar Devergem