Rechtspositieregeling van Devergems personeel afgekeurd

Het Agentschap Binnenlands Bestuur schrapte de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel. De Minister van Binnenlands bestuur heeft het Devergems Schepencollege terecht gewezen omdat ze de rechten van het personeel niet volledig gevrijwaard hadden.

Leefbaar Devergem had nochtans op de laatste gemeenteraadszitting voor de fouten gewaarschuwd en de rechtspositieregeling niet goedgekeurd.

Minister van Binnenlands Bestuur geven fractieleider Brian Felt en Leefbaar Devergem nu gelijk.

Brian Felt: “ Ik zal steeds met kennis van zaken alle gemeenteraadsdossier instuderen en de burgemeester en de schepenen blijvend op hun fouten wijzen. Dit is mijn taak als oppositie. Dit is het mandaat die mijn kiezers me gaven”

Brian Felt
Fraktieleider Leefbaar Devergem