QuadusMaster

Begroting Devergem

Empty attachment or post type not equal ‘attachment’

Gisteren keurde de meerderheid de wijziging van de meerjarenplanning (MJP) en het budget van 2013 goed.Leefbaar Devergem stemde tegen!

Brian Felt :“Deze meerjarenplanning mist een totaal en toekomstvisie van de huidige meerderheid“.

Wat ook opvalt in zowel de MJP als het budget is dat de schulden alleen maar stijgen, de aflossingen stijgen met meer dan 1 000 000 eur op 5j tijd en dit terwijl de investeringen alleen maar dalen. De autofinancieringsmarge is aan de zeer lage kant, wat de stad in de problemen kan brengen als er zich een onvoorziene uitgave voordoet.

Brian Felt
Fractieleider Devergem

Bibliotheek Doornwinkel moet dicht

Empty attachment or post type not equal ‘attachment’

Top onze spijt vernam Leefbaar Devergem het nieuws dat de bibliotheek te Doornwinkel vanaf 1 september definitief gesloten wordt.

Gelet op de beperkte openingsuren van de hoofdbibliotheek en het aanbod in openbaar vervoer welke niet afgestemd is op die openingsuren, stellen we vast dat de meerderheid de inwoners van Doornwinkel in de kou laat staan.

We vragen het gemeentebestuur om een BIB-Bus te overwegen die de uithoeken van onze gemeente op gegeven tijdstippen zou aandoen.

Brian Felt
Fractieleider Leefbaar Devergem

BBQ opnieuw een groot succes

Afgelopen zondag onder een stralende zon vond de jaarlijkse BBQ van de Leefbaar Devergem plaats. Veel Beringenaren vonden de weg naar Beverlo. Niet enkel het lekkere eten viel in de smaak maar ook het springkasteel en de gratis grimeerstand.
De mandatarissen van Leefbaar Devergem gingen uitgebreid in dialoog met de talrijke bezoekers.
Degenen die er niet konden bij zijn krijgen volgend jaar in september alsnog de kans om er ook van te genieten.

Brian Felt
Voorzitter Leefbaar Devergem

Empty attachment or post type not equal ‘attachment’

Falende fuifbeleid houdt aan!!!!

Empty attachment or post type not equal ‘attachment’

De nood aan een kleine fuifzaal is groot! Met die woorden legde de Dienst Jeugd en de Schepen van Jeugd het gebruikersreglement voor “De Schuddebeurze” aan de gemeenteraad voor.

Omdat de nood aan een kleine fuifzaal groot was werd aangedrongen op een positief advies. De gemeenteraad verleende op 03/09/10 en op basis van het voorliggende dossier unaniem een positief advies.

Brian Felt: “De Dienst Jeugd en de Schepen van Jeugd hebben de gemeenteraad echter misleid door belangrijke stukken bewust uit het dossier te houden. Het brandpreventieverslag van 30 januari ’09 is ongunstig en legt een verbod voor dansen op”

Leefbaar Devergem is van mening dat een fuifzaal waar niet mag gedanst worden bezwaarlijke een fuifzaal kan genoemd worden maar hoogstens een café.

Op de volgende gemeenteraad zullen wij dit dossier opnieuw op de agenda van de gemeenteraad plaatsen en overwegen een klacht bij de gouverneur voor deze bewuste misleiding.

Brian Felt
Fractieleider Leefbaar Devergem

Leefbaar Devergem legt klacht neer bij de gouverneur.

Leefbaar Devergem volgt het Devergems beleid op de voet en pakt regelmatig uit met scherpe kritiek op de beleidvisie van de meerderheid.
De fractie en de studiedienst hebben echter ook meer en meer een grote kluif aan de controle op de administratieve geplogenheden.

Brian felt: “ Op de gemeenteraden leggen we stelselmatig de vinger op de wonde. Overwonnen door arrogantie legt de burgemeester keer op keer onze opmerkingen naast zich neer. Er rest ons dan enkel de mogelijkheid om klacht neer te leggen bij de hogere overheid, en het verdict af te wachten.”

Leefbaar Devergem legt daarom vandaag klacht neer bij de gouverneur. Het is een gebundelde klacht over fouten in de begroting en enkele financiële dossiers.

Leefbaar Devergem zal blijvend met goede dossierkennis een nuttige oppositie voeren. Een nuttige oppositie die goedkeurt wat nuttig is voor de Middelkerkse bevolking, maar streng is voor wat verkeerd en nefast is voor de inwoners van Groot-Middelkerke.

Brian Felt
Fractieleider Leefbaar Devergem

Rechtspositieregeling van Devergems personeel afgekeurd

Het Agentschap Binnenlands Bestuur schrapte de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel. De Minister van Binnenlands bestuur heeft het Devergems Schepencollege terecht gewezen omdat ze de rechten van het personeel niet volledig gevrijwaard hadden.

Leefbaar Devergem had nochtans op de laatste gemeenteraadszitting voor de fouten gewaarschuwd en de rechtspositieregeling niet goedgekeurd.

Minister van Binnenlands Bestuur geven fractieleider Brian Felt en Leefbaar Devergem nu gelijk.

Brian Felt: “ Ik zal steeds met kennis van zaken alle gemeenteraadsdossier instuderen en de burgemeester en de schepenen blijvend op hun fouten wijzen. Dit is mijn taak als oppositie. Dit is het mandaat die mijn kiezers me gaven”

Brian Felt
Fraktieleider Leefbaar Devergem

Lokale lijst erfgoed maat voor niets

Het Schepencollege wil met de aanleg van een lokale erfgoedlijst enkel zijn besmeurde aangezicht verbergen. Het wil zich verstoppen achter deze lokale lijst om hun vriendjespolitiek ongestoord verder te kunnen zetten.

Het is eerstens de vraag of de lokaal aangestelde deskundigen tot een andere conclusie zullen komen dan de deskundigen van het Vlaams Instituut Voor Onroerend Erfgoed. Het lijkt ons dan ook een verspilling van gemeenschapsgeld om het schaamrood van sommige schepenen te verbergen of hun geweten te sussen.

Tweedes is het niet duidelijk wat er met die lijst gebeurd. Een weigering tot aflevering van een bouwvergunning op basis van deze lokale lijst heeft geen enkele waarde en kan of zal door de hogere overheid steeds verworpen worden. Opnieuw is het duidelijk dat men dit als tool wil gebruiken om hun geweten te sussen. De uitspraak ” wij kunnen er niets aan doen, het is de hogere overheid die de vergunning gaf”, zullen we in de toekomst meer horen.

De oefening om historisch erfgoed, economische/commerciële belangen, toeristische belangen en maatschappelijke belangen in elkaar evenwicht te houden is niet eenvoudig, dit willen we grif toegeven.

We stellen enkel vast dat er gezocht wordt naar excuses en electorale pleisters en dat er niet gezocht wordt naar een evenwicht die finaal de noden van de Devergemnaren ten goede komt.

De uiteindelijke doelstelling moet zijn ” Meer betaalbare woningen, voor meer devergemnaren” en dit ontbreekt pijnlijk in het huidige beleid.

Brian Felt
Fractieleider Leefbaar Devergem